Skip to main content

Algemene voorwaarden

Organisatie:

VINIFIKA BV
Erwetegemstraat 14
9550 Herzele

CUVEE CANON
Vuurstokerstraat 11
9000 Gent

 

 1. Toegang en Tickets
  Toegang tot het Festival is alleen voor personen van 18 jaar en ouder tenzij anders vermeld. Tickets voor het Spontan Festival worden enkel verkocht via onze officiële verkoopkanalen. De tickets zijn persoonlijk. Het is verboden om tickets te kopiëren, door te verkopen of te verhandelen. Bij verlies van een ticket wordt geen restitutie verleend. Voor vragen of problemen met betrekking tot ticketverkoop kun je contact opnemen met onze klantenservice via e-mail.
 2. Veiligheid
  Wapens, drugs en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan. De organisatie behoudt zich het recht voor om personen die de veiligheid van anderen in gevaar brengen of zich agressief gedragen, van het evenement te verwijderen. Bij calamiteiten volg je de instructies van het personeel en de hulpdiensten op.
 3. Gedrag
  Respecteer de medebezoekers, het personeel en de omgeving van het festival. Discriminatie, (seksuele) intimidatie, overlast of ander ongewenst gedrag wordtniet getolereerd en kunnen leiden tot verwijdering van het evenement.
 4. Alcoholbeleid en Leeftijd
  Het schenken en consumeren van alcoholische dranken is alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder. Bij de ingang van het festivalterrein kan de bezoeker om identificatie worden gevraagd om de leeftijd te verifiëren. De organisatie behoudt zich het recht voor om de toegang tot alcohol te weigeren aan personen die geen geldige identificatie kunnen tonen of die zich niet aan de wetgeving rondom alcoholgebruik houden.Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het evenement. De organisatie van Spontan Festival draagt de verantwoordelijkheid om alcohol op verantwoorde wijze te schenken en zal zich houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot alcoholconsumptie en -verkoop.
 5. Beeld- en geluidsopnames
  Door het bijwonen van het festival stem je in met eventuele promotionele opnames die tijdens het festival worden gemaakt.
 6. Aansprakelijkheid
  De organisatie is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of verlies en/of diefstal van eigendommen tijdens het evenement. Het bijwonen van Spontan Festival is op eigen risico.
 7. Restitutiebeleid
  Restitutie van tickets voor Spontan Festival is alleen mogelijk onder bepaalde omstandigheden en in overeenstemming met ons restitutiebeleid.Restitutieaanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend via e-mail, binnen de daarvoor gestelde termijn en volgens de vastgestelde procedure. Restitutie kan worden verleend in gevallen van annulering of verplaatsing van het evenement door de organisatie van Spontan Festival. In geval van annulering of verplaatsing van het evenement zal de organisatie alle redelijke inspanningen leveren om de ticketkopers hierover tijdig te informeren en de nodige instructies te verstrekken voor het verkrijgen van restitutie. Restitutie wordt niet verleend in gevallen van persoonlijke verhindering, vertragingen of andere omstandigheden buiten de controle van de organisatie van het festival. De organisatie  behoudt zich het recht voor om restitutie aanvragen te beoordelen op basis van individuele omstandigheden en discretie. Eventuele restitutiebedragen kunnen worden onderworpen aan additionele administratieve kosten of verwerkingskosten.Door het bijwonen van het Spontan Festival ga je akkoord met deze voorwaarden. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.